Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna http://www.gwsh.gda.pl/ pl Kurs kwalifikacyjny w zakresie metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/kurs-kwalifikacyjny-w-zakresie-metodyki-wczesnego-nauczania-jezyka-angielskiego.html 1970-01-01 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/pedagogika-opiekunczo-wychowawcza.html (mg) 1970-01-01 Zarządzenie Rektora w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 http://www.gwsh.gda.pl/pl/zarzadzenia-i-komunikaty/zarzadzenie-rektora-w-sprawie-ramowej-organizacji-roku-akademickiego-2017-2018.html (mg) 2017-07-28 Rekordowe wyniki badań losów absolwentów GWSH http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/rekordowe-wyniki-badan-losow-absolwentow-gwsh-1.html (mg) 2017-07-27 Dyrektor http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/dyrektor.html (mg) 2017-07-11 Oferty pracy Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/doradca-zawodowy-specjalista-ds-rozwoju-zawodowego-posrednik-pracy-specjalista-ds-ksztalce.html (mg) 2017-07-11 Edukacja i terapia dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/edukacja-i-terapia-dzieci-z-autyzmem-w-wieku-przedszkolnym-i-wczesnoszkolnym.html 1970-01-01 Odszedł od nas prof. Andrzej Chodubski http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/odszedl-od-nas-prof-andrzej-chodubski.html 2017-07-06 Komunikat dotyczący pracy Dziekanatu WNS oraz Sekretariatu SKPiN w okresie wakacji http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-pracy-dziekanatu-oraz-sekretariatu-skpin-w-okresie-wakacji.html (mg) 2017-07-03 Praca Sekretariatu SKPiN w okresie wakacyjnym http://www.gwsh.gda.pl/pl/komunikaty-biura/praca-sekretariatu-skpin-w-okresie-wakacyjnym.html (mg) 2017-07-03