Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna http://www.gwsh.gda.pl/ pl E-inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/e-inauguracja-roku-akademickiego-2020-2021.html 2020-10-16 Stanowiska urzędnicze strażnika miejskiego – od Aplikanta do Starszego specjalisty http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/stanowiska-urzednicze-straznika-miejskiego-od-aplikanta-do-starszego-specjalisty.html (mg) 2020-10-14 Zebranie Parlamentu Studentów – 7 listopada 2020 roku http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/zebranie-parlamentu-studentow-7-listopada-2020-roku.html (mg) 2020-10-13 Nauczyciel wychowania przedszkolnego http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/nauczyciel-wychowania-przedszkolnego-9.html (mg) 2020-10-07 Nauczyciel języka angielskiego http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/nauczyciel-jezyka-angielskiego-2.html (mg) 2020-10-06 E-inauguracja zajęć dydaktycznych http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/inauguracja-zajec-dydaktycznych.html (mg) 2020-10-15 Stanowisko urzędnicze – od Księgowego do Starszego inspektora, stanowiska urzędnicze strażnika miejskiego – od Aplikanta do Starszego specjalisty http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/stanowisko-urzednicze-od-ksiegowego-do-starszego-inspektora-stanowiska-urzednicze-straznik.html (mg) 2020-09-15 Organizacja działalności dydaktycznej i naukowej w semestrze zimowym 2020/2021 http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/organizacja-dzialalnosci-dydaktycznej-i-naukowej-w-semestrze-zimowym-2020-2021.html (mg) 2020-09-14 Zarządzenie Rektora w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 http://www.gwsh.gda.pl/pl/student/zarzadzenie-rektora-w-sprawie-ramowej-organizacji-roku-akademickiego-2020-2021.html (mg) 2020-09-14 Nauczyciel/Asystent nauczyciela http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/nauczyciel-asystent-nauczyciela.html (mg) 2020-09-09