Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna http://www.gwsh.gda.pl/ pl Absolwenci GWSH na rynku pracy http://www.gwsh.gda.pl/pl/student/absolwenci-gwsh-na-rynku-pracy-2.html (mg) 2019-08-13 Tom 15 "Studiów Gdańskich" http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-gdanskie/tom-15-studiow-gdanskich.html 1970-01-01 Dyplomatorium 2019 – zgłoszenia uczestnictwa http://www.gwsh.gda.pl/pl/student/dyplomatorium-2019-zgloszenia-uczestnictwa.html (mg) 2019-07-21 20 lat Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku http://www.gwsh.gda.pl/pl/student/20-lat-gdanskiej-wyzszej-szkoly-humanistycznej-w-gdansku.html (mg) 2019-07-15 Praca Dziekanatu w okresie wakacyjnym http://www.gwsh.gda.pl/pl/student/praca-dziekanatu-w-okresie-wakacyjnym-1.html (mg) 2019-07-04 Zebranie Koła Naukowego Młodych Pedagogów – 29 czerwca 2019 roku http://www.gwsh.gda.pl/pl/student/zebranie-kola-naukowego-mlodych-pedagogow-29-czerwca-2019-roku.html (mg) 2019-06-17 Zebranie Parlamentu Studentów – 16 czerwca 2019 roku http://www.gwsh.gda.pl/pl/student/zebranie-parlamentu-studentow-16-czerwca-2019-roku.html (mg) 2019-06-04 Ognisko integracyjne – 18 maja 2019 roku http://www.gwsh.gda.pl/pl/student/ognisko-integracyjne-18-maja-2019-roku.html (mg) 2019-05-07 Administracja – nowo otwarte studia drugiego stopnia http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/administracja-nowo-otwarte-studia-drugiego-stopnia.html (mg) 2019-06-05 Administracja cyfrowa http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/administracja-cyfrowa-1.html 1970-01-01