Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna http://www.gwsh.gda.pl/ pl Ankieter http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/ankieter.html (mg) 2017-01-14 Specjalista ds. obsługi klienta i sprzedaży powierzchni reklamowych http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/specjalista-ds-obslugi-klienta-i-sprzedazy-powierzchni-reklamowych.html (mg) 2017-01-14 „Edukacyjne walory gry w szachy. Warsztaty dla pasjonatów rozwoju dziecka” – 18 lutego 2017 roku http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/-edukacyjne-walory-gry-w-szachy-warsztaty-dla-pasjonatow-rozwoju-dziecka-18-lutego-2017-ro.html (mg) 2017-01-10 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – dla czynnych nauczycieli posiadających kwalifikacje zawodowe (uprawnienia pedagogiczne) http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna-dla-czynnych-nauczycieli-posiadajacych-kwalifikacje.html (mg) 1970-01-01 Absolwenci GWSH na rynku pracy http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/absolwenci-gwsh-na-rynku-pracy.html (mg) 2017-01-09 Wolne stanowiska urzędnicze strażnika miejskiego – od Aplikanta do Starszego specjalisty http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/wolne-stanowiska-urzednicze-straznika-miejskiego-od-aplikanta-do-starszego-specjalisty-1.html (mg) 2016-12-29 Nauczanie Matematyki i Fizyki http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/nauczanie-matematyki-i-fizyki.html (mg) 1970-01-01 Metodyka i nadzór pedagogiczny w oświacie http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/metodyka-i-nadzor-pedagogiczny-w-oswiacie.html (mg) 1970-01-01 Nauczyciele wychowania przedszkolnego http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/nauczyciele-wychowania-przedszkolnego.html (mg) 2016-12-19 Życzenia świąteczne http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/zyczenia-swiateczne-5.html (mg) 2016-12-19