Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna http://www.gwsh.gda.pl/ pl Rozpoczęcie kursu „Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej” http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/rozpoczecie-kursu-szachy-w-edukacji-wczesnoszkolnej-i-przedszkolnej.html (mg) 2017-10-23 Oligofrenopedagog http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/oligofrenopedagog.html (mg) 2017-10-20 Zebranie Parlamentu Studentów – 21 października 2017 roku http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/zebranie-parlamentu-studentow-21-pazdziernika-2017-roku.html (mg) 2017-10-17 Nauczyciele wychowania przedszkolnego http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/nauczyciele-wychowania-przedszkolnego-1.html (mg) 2017-10-17 Warsztaty „Edukacja szachowa w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym” – 28 października 2017 http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/warsztaty-edukacja-szachowa-w-nauczaniu-wczesnoszkolnym-i-przedszkolnym-28-pazdziernika-20.html (mg) 2017-10-13 Nauczycielka wczesnej edukacji http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/nauczycielka-wczesnej-edukacji.html (mg) 2017-10-10 Podinspektor ds. edukacji i promocji http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/podinspektor-ds-edukacji-i-promocji.html (mg) 2017-10-04 Konferencja „Innowacyjna edukacja” – Gdynia, 24 listopada 2017 roku http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/konferencja-innowacyjna-edukacja-gdynia-24-listopada-2017-roku.html (mg) 2017-09-27 Edukator przyrodnik http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/edukator-przyrodnik.html (mg) 2017-09-26 Specjalista ds. informacji europejskiej http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/specjalista-ds-informacji-europejskiej-1.html (mg) 2017-09-21