Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna http://www.gwsh.gda.pl/ pl 20 lat Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/20-lat-gdanskiej-wyzszej-szkoly-humanistycznej-w-gdansku.html (mg) 2019-07-15 Praca Dziekanatu w okresie wakacyjnym http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/praca-dziekanatu-w-okresie-wakacyjnym-1.html (mg) 2019-07-04 Zebranie Koła Naukowego Młodych Pedagogów – 29 czerwca 2019 roku http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/zebranie-kola-naukowego-mlodych-pedagogow-29-czerwca-2019-roku.html (mg) 2019-06-17 Administracja – nowo otwarte studia drugiego stopnia http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/administracja-nowo-otwarte-studia-drugiego-stopnia.html (mg) 2019-06-05 Administracja cyfrowa http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/administracja-cyfrowa-1.html 1970-01-01 Neuroekonomia http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/neuroekonomia.html 1970-01-01 Zarządzanie turystyką w regionie http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/zarzadzanie-turystyka-w-regionie.html 1970-01-01 Zamówienia publiczne http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/zamowienia-publiczne.html 1970-01-01 Zebranie Parlamentu Studentów – 16 czerwca 2019 roku http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/zebranie-parlamentu-studentow-16-czerwca-2019-roku.html (mg) 2019-06-04 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/nauczyciel-edukacji-wczesnoszkolnej-3.html (mg) 2019-06-04