Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna http://www.gwsh.gda.pl/ pl Pracownik socjalny http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/pracownik-socjalny.html (mg) 2020-07-08 Nauczyciel wychowania przedszkolnego http://www.gwsh.gda.pl/pl/oferty-pracy-1/nauczyciel-wychowania-przedszkolnego-6.html (mg) 2020-06-29 Rekrutacja 2020/2021. Nowości w ofercie studiów http://www.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/rekrutacja-2020-2021-nowosci-w-ofercie-studiow.html (mg) 2020-06-16 Tyflopedagogika http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/tyflopedagogika.html 1970-01-01 Surdopedagogika http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/surdopedagogika.html 1970-01-01 Zebranie Parlamentu Studentów – 20 czerwca 2020 roku http://www.gwsh.gda.pl/pl/student/zebranie-parlamentu-studentow-20-czerwca-2020-roku.html (mg) 2020-06-15 Rekrutacja 2020/2021 http://www.gwsh.gda.pl/pl/rekrutacja-2020-2021-1/rekrutacja-2020-2021.html (mg) 1970-01-01 Pedagogika specjalna http://www.gwsh.gda.pl/pl/jednolite-studia-magisterskie-1/pedagogika-specjalna-2.html 1970-01-01 Psychologia http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-i-stopnia/psychologia-1.html 1970-01-01 Zarządzenie Rektora GWSH http://www.gwsh.gda.pl/pl/zarzadzenia-i-komunikaty/zarzadzenie-rektora-gwsh-w-gdansku.html (mg) 2020-06-02